Contoh Sambutan Bahasa Jawa KemerdekaanKEDAH 2013 SULIT 1103/2 Markah penuh : 110 markah

SULIT 1103/2 (b) Bahasa [10 markah] Asas pemberian markah bahasa tertakluk kepada markah isi seperti yang dinyatakan dalam jadual berikut:

Download - Sat, 22 Nov 2014 11:53:00 GMT