Naskah Sesorah Tema Lingkungan Kanthi Basa KramaRENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 01 Nama Sekolah : Mata ...

MGMP Bahasa Jawa SMA 5 Semarang Page 2 c. Gladhen kanthi migatekake 1. Intonasi utawa lagu swara 2. Sikap 3. Gaya basa 4. Wirama Anggone pidhato bisa tumindak kanthi ...

Download - Tue, 25 Nov 2014 02:46:00 GMT